Svátek má:Valerie  zítra:Rostislav     1/ Neděle 18. 04. 2021 12:29    Přihlásit / Registrovat
nazdar
fid9.jpg
obraz_0a.jpg
fid8.jpg
Pravidla
PDF vytisknout článek i s komentáři

Toto jsou ZÁVAZNÁ PRAVIDLA pro Administrátora (s důrazem na cenzuru, zásahy do textů, poťouchlosti, mazaní příspěvků a zlomyslnou likvidaci autorů) - a zvláště pak i pro ostatní  havěť.

 • Pravidlo 1:
  • Platí pouze Pravidlo 3. Ovšem za předpokladu, že jeho znění není v rozporu s Pravidlem 6.
 • Pravidlo 2:
  • Neplatí. V případě, že Pravidlo 2 je součástí Pravidla 1 a vylučuje účinnost Pravidla 5 a není-li v rozporu s Pravidlem 3, platí.
 • Pravidlo 3:
  • Platí výlučně Pravidlo 1. Pouze ovšem, platí-li zároveň podmínka o vymezení aplikace Pravidla 4 v části, kde se upravuje neplatnost Pravidla 6 ve vztahu k platnosti Pravidla 2 o neplatnosti Pravidla 1.
 • Pravidlo 4: Dočasně zrušeno, ale platí.
 • Nové Pravidlo: deklaruje platnost neplatnosti, za předpokladu platnosti neplatnosti neplatnosti platnosti.
 • Pravidlo 4a (nebo 5): Chybí.
 • Pravidlo 6: specifikováno. Nechybí.  
  • Do jeho znění, nikomu nic není.

  • (Nicméně je třeba upozornit, že neznalost PRAVIDEL neomlouvá ...)
 • Pravidlo 7:
  • Proti obsahu i důsledkům užití pravidel se lze odvolat: ale není to nic platné ... Administátor je hluchý stařec, jehož jedinou vášní je petanque. Na oznámení, že se stal adminem, vložil do úst zuby, aby mu bylo lépe rozumět (anebo, možná i aby lépe slyšel ...) a pravil: " ... no, prosím. Tak ať se to jmenuje Arnošt ... " Po upřesnění, že nejde o neplánované rodičovství, zasmál se trochu příšerně: " ... jen si hrajte, hajzlové."    (Termín "hajzlové" je jeho něžné oslovení pro všechny, kterým je pod sedmdesát ...: to aby se někdo necítil, kurva, uražený.)
   Ostatní části Pravidla 7 jsou nepodstatné.
   • Ačkoliv zabírají v Bruselu čtyři budovy a jejich studiem a výzkumem se zabývá 6 682 pracovníků - z nichž zešílí 3 831 do šesti, 1 321 do dvou a většina do jednoho týdne.
    Z ostatních přibližně 150 247 lidí, kteří se zde navíc během roku vystřídali, 150 246 již úplní magoři byli; z onoho zbývajícího, duševně čilého pracovníka se potom vyklubal 12letý ulambátarský chlapec, trochu příliš rozjívený synek strýce předsedy mongolské vlády a jeho náhlý výskyt v jedné z budov, byl výsledkem mírně nemotorného rozhodnutí posádky letadla. Jejíž členové se však vcelku důsledně pokusili vyřešit problém nepovolené návštěvy 1.třídy a potažmo tak, možná i inspirativně, co s imigrací do Velké Británie. Byrokratickým přehmatem ministerských zaměstnanců totiž cestovala mongolská státní delegace na oficiální návštěvu třídou turistickou a nezbedný mladík se neočekávaně vymkl vládní kontrole a vloudil se na nevhodná místa. O jeho výše uvedeném psychickém stavu musel nicméně nakonec rozhodnout los. Protože stále mlčel a byl netečný. Nespolupracoval. ... Někteří ze zainteresovaných i tvrdili, že to bylo hlavně proto, že nějak nešlo najít, kde má, ehm, jaksi komunikační konec ... Prostě, na kterém místě na něho hovořit! Přesto vydržel v bádání chvályhodně nejdéle. Teprve prý až na veliké a převeliké naléhání a po osobní intervenci mongolského velvyslance alespoň částečně opustil Brusel. Bohužel, tak i Pravidlo 7 ... mohl tu být velice užitečný.

 • Pravidlo 8: je nepostradatelné. Chybí.
 
 ježíšikriste, sto melounůůůů ... !!!
HEZKÝCH
obraz_4c.jpg
obraz1c.jpg
obraz4a.jpg
obraz1c.jpg
obraz4d.jpg
obraz4k.jpg
obraz4d.jpg
Nahoru
... hezké odpoledne
zavřít

Tato část je zatím nepřístupná[Zpět]